สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด

            การติดตั้งจุดแรกคิดจุดละ 1,500 บาท จุดต่อไปคิดจุดละ 1,000 บาท แต่ละจุดจะไม่เกิน  20 เมตร  ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

            ราคาติดตั้ง 4 จุด  ราคา 4,000 บาท (แต่ละจุดไม่เกิน 20 เมตร)

            ราคาติดตั้ง 8 จุด  ราคา 7,500 บาท (แต่ละจุดไม่เกิน 20 เมตร)

            ราคาติดตั้ง 16 จุด ราคา 14,000 บาท (แต่ละจุดไม่เกิน 20 เมตร)

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. การติดตั้งเป็นการเดินสายแบบเดินลอยตีกิ๊ป  ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น

 2. การติดตั้งในแต่ละจุดจะไม่เกิน 20 เมตร ส่วนเกินจะคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท + ค่าอุปกรณ์สาย RG6เมตรละ 15 บาท และสายไฟเมตรละ 15 บาท

 3. กรณีติดตั้งต่ำกว่า 4 จุด ค่าบริการการติดตั้งจุดแรกคิดจุดละ 1,500 บาท จุดต่อไปคิดจุดละ 1,000 บาท แต่ละจุดจะไม่

เกิน  20 เมตร  

       4. กรณีร้อยท่อสายไฟหรือใส่รางคิดค่าแรงเพิ่มจุดละ 400 บาท ในระยะไม่เกิน 20 เมตร ส่วนเกิน 20 เมตร คิดค่าแรง  เมตรละ 20 บาท ( ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารางหรือท่อร้อยสาย  ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง)  

       5. สายไฟเลี้ยงกล้องขนาด 2*1.0   Sqmm.(เมตรละ 15 บาท) + กล่องต่อสายไฟ+ปลั๊ก(ชุดละ100 บาท) ลูกค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  (ไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง)

       6. ค่าบริการ Set อินเตอร์เน็ท นอกสถานที่คิด 1,500 บาท ราคาไม่รวม Modem Router

  ลูกค้าที่ซื้อ DVR กับทางร้าน สามารถขอ Host ฟรีได้ โดยโทรติดต่อที่เบอร์ 02-5822534-6 ต่อ 13 หรือ 14 เพื่อลงทะเบียนขอรับ Host ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้า

 ***   การ Set กล้องให้ดูผ่าน Internet ใช้ได้เฉพาะ Router บางรุ่นเท่านั้น ทางบริษัท ฯให้บริการHost ฟรี 1 ปีแรก

     หลังจากนั้นคิดค่าบริการ 500 บาท / 1 Host /ปี (ราคาดังกล่าวไม่รวมสาย LAN และสายโทรศัพท์)

 6.1  ถ้าต้องเดินสายโทรศัพท์ หรือสาย LAN คิดค่าแรงเพิ่มจุดละ 800 บาท  (ไม่เกิน 20 เมตร เกิน 20 เมตร คิดเมตรละ 20 บาท)

         -  ค่าสาย LAN เมตรละ 15 บาท

         -  ค่าสาย โทรศัพท์เมตรละ 10 บาท

        7. ในกรณีติดตั้งต่างจังหวัด หรือติดตั้งนอกเวลา คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (สอบถาม 086-3053809 นฤมล)

        8. การติดตั้งกล้อง Speed dome

            8.1 คิดค่าติดตั้งเริ่มต้นจุดแรกจุดละ 1,500 บาท จุดต่อไปคิดจุดละ 1,000 บาท แต่ละจุดเดินสายไม่เกิน 20 เมตร  เกิน 20 เมตร คิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

            6.2 กรณีเดินสายไม่เกิน 20 เมตร จะไม่มีค่าสายเพิ่ม เนื่องจากมีสายสัญญาณในกล่องยาว 20 เมตร หากเกิน 20 เมตรต่อจุด จะต้องมีค่าสายเมตรละ 50 บาท (นับตั้งแต่เมตรแรก เนื่องจากสายที่แถมให้กับตัวกล้องเป็นสาย 20 เมตร ไม่สามารถต่อเพิ่มได้ ฉะนั้นหากเกิน 20 เมตร จะต้องเสียค่าสายตั้งแต่เมตรแรก)

*** ราคาดังกล่าวรวม Service หรือเรียกได้ 2 ครั้งภายใน 1 ปี   (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน) หลังจากนั้นคิดครั้งละ 1,000 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปเท่านั้น)

Tags : ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view